Envelliment

El paviment te diferents processos d’envelliment depenent dels lligams i additius utilitzats.
Generalment, en el cas dels lligams per més durada, el seu estat natural d’envelliment és amb una petita capa superficial de àrid solt que simula extraordinàriament un paviment de terra natural.

Tram de forta pendent, alta intensitat de trànsit i de vehicles pesants

Tram de forta pendent, amb alta intensitat de trànsit i de vehicles pesants
 Les propietats dels additius i lligams es conserven en el gruix de paquet (8, 10 o 15cm) establerts en el moment projecte de l’obra.
El procediment TERRA SOLIDA  és respectuós amb el medi ambient i s’integra perfectament amb la natura.

 

El decapament superficial del paviment es produeix segons l’ús i la intensitat al que està sotmès. Per aquest motiu és molt important definir l’ús del paviment al projecte per a poder escollir els lligams i additius més idonis i poder allargar la vida del paviment durant anys.

 

Tram de forta pendent, alta intensitat de trànsit i de vehicles pesants
Tram de forta pendent, alta intensitat de trànsit i de vehicles pesants
Recent acabada l’estabilització TERRA SOLIDA, el paviment presenta una última capa de segellat superficial, que al llarg del temps anirà deixant una capa de graveta solta, dissimulant l’actuació inicial i aconseguint que el paviment estabilitzat passi desapercebut, confonent-lo amb un camí acabat d’arreglar.
En camins per a vianants o de menys intestat l’acabat inicial es manté tancat durant més temps. L’envelliment del paviment fa que aquest quedi totalment desapercebut i manté la resistència donada amb el procediment TERRA SOLDIA  durant anys evitant la formació de regueres, zones fangoses mantenint un paviment homogeni i en condicions per l’ús projectat.