Certificat i Marca Q

 
 
 El procediment TERRA_SOLIDA_R (logo) està certificat amb la Q de producte de qualitat i amb la denominació CE complint les normatives europees.
 Aquesta certificació garanteix la perfecte aplicació dels additius aconseguint la màxima homogeneïtzació i amb el punt característic òptim de humitat per un perfecte segellat aconseguint com a resultat un  paviment de terra molt resistent a l’erosió, integrat a la natura i respectuós amb el medi ambient.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Per la perfecte estabilització és molt important l’estudi previ de l’obra, per saber quina geologia te la zona, quina humitat característica té el terreny, fer un estudi de les deficiències del terreny per a llavors decidir més encertadament quin tipus d’additiu (polímers, fibres de vidre, enzims, ciment, calç viva…)  i en quines condicions és maximitzen les seves virtuts.

Així doncs  TERRA_SOLIDA_R (logo)  es un procediment d’estabilització de l’àrid existent amb la certificació  CE que aconsegueix incrementar la resistència del paviment solucionant els problemes de erosió de la meteorologia i de l’ús de trànsit projectat.

Aquest procediment s’ha aplicat en diverses actuacions realitzades des de l’any 2012 i actualment envelleixen molt dignament.

Mostres TERRA SOLIDA