Tipus d’aplicacions

TERRA_SOLIDA_R (logo)

Diversos àmbits d’actuació:

 

 • Granges, plantacions, vinyes…
 • Camins rurals
 • Esplanades d’estacionament maquinària, remolcs…
 • Zones Forestals
 • Parcs Naturals, zones d’interès natural i espais protegits.
 • Jardins públics
 • Jardins botànics
 • Càmpings
 • Paviment per parcs eòlics i parcs solars
 • Centres de transformació i distribució Alta tensió
 • Vies Verdes
 • Carril bici
 • Rutes cardiovasculars
 • Itineraris adaptats a minusvàlids
 • Pistes i camins forestals
 • Voreres fora el nucli urbà
 • Vies de serveis autopistes i autovies
 • Itineraris zones arqueològiques
 • Aparcaments ciutat jardí
 • Senderisme, fonts i zones d’acampada.

 

TERRA_SOLIDA_R (logo)