Via verda estabilitzada amb el sistema TERRA SOLIDA a Calonge