TERRA SOLIDA – zona circulació aparcament a Vidreres