SUSQUEDA - TERRA SOLIDA

Finalitzades les obres de pavimentació amb el sistema TERRA SOLIDA del Camí de Sant Martí Sacalm a la presa de Susqueda. Fase 1.

Enguany hem finalitzat les obres de pavimentació del camí de 2.565,00m. que uneix Sant Martí Sacalm amb la futura àrea recreativa forestal de la Placeta. Aquest paviment s’ha realitzat amb el nostre sistema certificat TERRA SÒLIDA amb total satisfacció per l’Ajuntament de Susqueda, promotor de les obres.

El tram de camí objecte d’aquestes obres forma part del camí que uneix Sant Martí Sacalm, on es troba la seu de l’Ajuntament i l’església de Sant Martí Sacalm, amb el veïnat del Coll, on trobem el Santuari de la Mare de Déu del Coll, passant per la presa de Susqueda. Aquesta és la principal i única via de comunicació dins el municipi entre els dits veïnats. L’alternativa a aquest trajecte, que es realitza a través dels municipis d’Amer, Anglès i Osor, suposava una inversió de temps superior a 45 minuts per a separar una distància que no arriba als 10 kilòmetres.

Sant Martí Sacalm - La Placeta Tram 1 obra SUSQUEDA

Els camins de terra s’erosionen molt fàcilment i el trànsit i els agents meteorològics com la pluja exerceixen una erosió constant i es formen contínuament regueres que degraden el recorregut de terra posant en perill els seus usuaris.

Amb l’aplicació del sistema TERRA SOLIDA s’ha aconseguit un paviment ecològic que ha utilitzat productes naturals i ha contribuit a salvaguardar el medi ambient i els recursos naturals de tot l’entorn, utilitzant el propi material de la traça del camí, minimitzant l’aportació d’altres materials de compra, tot contribuint d’aquesta manera a un desenvolupament sostenible i  incrementant considerablement la resistència del ferm evitant la formació de regueres, fang i nova vegetació durant anys.

Un paviment TERRA SOLIDA s’integra totalment amb la natura i és respectuós amb el medi ambient.

L’estabilització de l’itinerari conservarà el paviment en bones condicions reduint-ne l’erosió, sense necessitat de manteniment durant anys, en condicions meteorològiques i d’ús que estiguin dins els paràmetres del estudi de gruixos, dosificacions i esforços previstos.

 

Amb la present actuació, s’han beneficiat tots els habitants del municipi en tant que es tracta d’una de les principals vies de comunicació dins el mateix. No obstant, resulten especialment i més directament beneficiats els habitants residents en els masos i cases aïllades del disseminat que travessa (Sant Martí Sacalm i Bosc Ses Vinyes) i als quals dóna accés directe.

Amb aquesta actuació també s’ha donat solució a un interés col.lectiu, ja que també surt clarament beneficiat el turista que visita d’aquest entorn, en connectar la seu de l’Ajuntament i el Local Social Municipal amb la futura àrea recreativa forestal de la Placeta, fet que aquesta millora en els accesos, transcendeixi el de la població del municipi.

Per més informació posis en contacte amb nosaltres! http://terrasolida.com/contacte/