Estabilització TERRA SOLIDA dels camins de terra d’accés als volcans Croscat i Santa Margarida al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

         Estabilització TERRA SOLIDA accès volcà Croscat P.N.Z.V. Garrotxa
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha aplicat el procediment per estabilitzar l’àrid existent TERRA SOLIDA en els accessos dels volcans Croscat i Santa Margarida per tal de augmentar la resistència del paviment de terra de manera respectuosa pel medi ambient i que s’integri amb la natura.

A finals del 2013 el Departament que gestiona i s’encarrega del manteniment del  Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va adjudicar a l’empresa MASSACHS Obres i Paisatge l’execució de l’obra de millora dels accessos dels volcans Croscat i Santa Margarida.
 Concretament la millora que es va plantejar és l’estabilització mitjançant additius naturals dels camins de terra que accedeixen des de peu de carretera cap als volcans.

 

La problemàtica que es presentava era la d’uns camins de terra que sempre estaven en mal estat degut a l’erosió de la meteorologia i el seu ús, essent normal que aquest restés sempre irregular, amb regueres i amb un alt cost de manteniment.

 

El fet de tractar-se d’un camí dins un Parc Natural fa plantejar-se de quina manera i amb quin impacte es fan totes les obres que transformen el paisatge del Parc per que aquest assoleixi els serveis mínims necessaris amb un model constructiu que sigui respectuós i que s’integri amb el medi ambient.
Per aquest motiu, l’aplicació del sistema TERRA SOLIDA és del tot encertada per aquest tipus d’actuacions. El procediment TERRA SOLIDA  per estabilitzar paviments de terra ja ha estat aplicada amb èxit anterioritat al Parc de Collserola tant per la part de Barcelona com de Sant Cugat del Vallès.

 

Vídeo – Reportatge de Televisió Olot, Les Notícies (xip/tv)