Creació de nous camins i corriols amb el sistema TERRA SOLIDA aprofitant l’àrid existent, exemple actuació a Pau.

Recentment el sistema TERRA SOLIDA ha evolucionat amb els seus equips, permeten ara obres de petit format o de amplada reduïda a un preu molt competitiu. 

Acabada l’actuació a Pau de creació de un nou camí natural per a vianants i ciclistes; para·lel  a la carretera, com a millora de la mobilitat de forma integrada al paisatge.

El sistema TERRA SOLIDA s’utilitza per la formació d’un paviment de terra estabilitzada de molt alta resistència a l’erosió, utilitzant l’àrid existent «in situ» del mateix camí. 

Els avantatges de consolidar un camí de terra amb el sistema TERRA SOLIDA son: 

  • Resistència a l’erosió de les pluges
  • Evita la formació de fang i xaragalls 
  • Manté la seva planimetria durant anys sense manteniment

La utilització dels àrids existents comporta un re-aprofitament de recursos existents a la mateixa obra, i per tant és sistema sostenible pel medi ambient. 

 

Per més informació posi’s en contacte!