Estabilització carrer de sauló, accés veïnal a la Platja de Llafranc

Durant el mes de Novembre del 2013 es va dur a terme una actuació en un carrer d’accés a la platja a Llafranc amb el sistema certificat TERRA SOLIDA,  procediment per estabilitzar paviments de terra mitjançant lligams i additius naturals aprofitant l’àrid existent.

 

Estat habitual
Accés a la platja, zona veïnal. Carrer de sauló amb moltes regueres i forats degut a la forta pendent, el trànsit  i a l’erosió provocada per la meteorologia.

Aquest carrer que dona accés a una platja de la Costa Brava  restava sempre en males condicions. La forta pendent, el trànsit de turismes, de vehicles pesants com el camió del servei d’escombraires i sobretot l’erosió provocada per la pluja feien que el camí estigués sempre intransitable.
La formació de regueres es produïa amb cada pluja, l’estat es presentava normalment com a deteriorat i l’incomoditat que provocava als veïns suposava un constant manteniment per a l’administració.

 

 

El sistema de reposició d’àrid a les zones erosionades era ineficient ja que aquesta actuació tant podia tenir una durada de 2 mesos com de 4 dies si tornava a ploure.

 

El fet de que l’emplaçament sigui un accés a la platja amb el mar a 250 metres, envoltat per una pineda,  fa que es vulgui preservar aquest entorn natural i per això es van buscar alternatives per evitar que el carrer acabés asfaltat.

 

El procediment aplicat va ser TERRA SOLIDA.  Aprofitant l’àrid existent, es va procedir a estabilitzar tot el carrer i la zona d’aparcament i també es va fer una nova cuneta per a recollir les l’aigua de la pluja.

 

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

 

Amb el procediment certificat TERRA SOLIDA s’aconsegueix incrementar la resistència del  paviment evitant la formació de regueres, fang i nova vegetació.

 

Un paviment TERRA SOLIDA és respectuós amb el medi ambient i queda totalment integrat a la natura. El seu envelliment deixa una fina capa solta d’àrid al damunt que fa que es confongui el paviment amb un camí acabat d’arreglar; tot conservant les seves propietats en el  gruix del paquet que s’ha estabilitzat.