PAU - TERRA SOLIDA

Reparació i millora del camí vell de Pau a Palau i Vilajuiga, amb paviment de terra estabilitzada TERRA SOLIDA.

Durant el mes de Febrer s’ha dut a terme la reparació i millora del camí vell de Pau a Palau i Vilajuiga.

Per tal de mantenir un aspecte natural i no alterar el paisatge d’aquest camí rural es va decidir de no asfaltar o formigonar. Per aquest motiu es projectar realitzar una estabilització de la terra existent amb el sistema TERRA SOLIDA.

La problemàtica és que els paviments de terra simplement compactada se erosionen molt fàcilment  provocant que el camí resti amb forats, basses, fang, pols que apareixen ràpidament amb les pluges i el pas de turismes.

Això comporta un manteniment constant si es vol tenir el camí en condicions i no és la solució ja que es torna a fer mal bé per l’erosió en poc temps, fet que fa costós el manteniment.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

La solució definitiva adoptada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Pau, ha estat la de realitzar un paviment natural de terra d’alta estabilització.

El sistema utilitzat és el TERRA SOLIDA, sistema amb la certificació Q de alta qualitat; que garanteixi una alta resistència a la erosió i una llarga durada del paviment en bones condicions; tot mantenint un aspecte natural del camí.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Aquest sistema utilitza els àrids existents (terra i pedres) i els tritura, hi barreja de forma homogènia els lligams i additius naturals, es compacte i s’aplica un altre additiu en superfície per acabar.

El resultat es un paviment de terra que queda fortament conglomerada, resistent a les pluges i resistent al ús projectat, que evita i retarda la formació de forats, basses, fang, pols i nova vegetació durant anys. Garantint així un paviment net i en bones condicions pel seu ús durant anys sense cap necessitat de manteniment.

TERRA SOLIDA és un paviment que s’integra perfectament a la natura, amigable amb el medi ambient i que no altera el paisatge.

 

Un comentario en “Reparació i millora del camí vell de Pau a Palau i Vilajuiga, amb paviment de terra estabilitzada TERRA SOLIDA.

Los comentarios están cerrados.