REPARACIÓ I MILLORA DEL tram sud del CAMÍ VELL DE PAU A PALAU I VILAJUIGA, AMB TERRA SOLIDA.

Finalitzades les obres per la reparació i millora del camí vell de Pau a Palau i Vilajuiga, FASE 1, tram SUD, adjudicades a la nostra empresa, per l’Ajuntament de Pau.

___________________________________________________________________________

El procediment escollit per a estabilitzar aquest camí, amb la voluntat de mantenir un aspecte natural i no alterar el paisatge, ha estat el nostre sistema TERRA SOLIDA.  La superfície a pavimentar en aquest tram SUD, ha estat de 2.822 m2.

La problemàtica que tenia aquell camí ral, era que els paviments de terra simplement compactada s’erosionaven molt fàcilment  provocant que el camí restés amb forats, basses, fang, pols que apareixien ràpidament amb les pluges i el pas de turismes.

Això comportava un manteniment constant i costós, ja que al poc temps, el camí tornava a estar erosionat.

La solució definitiva adoptada pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Pau, va estar la de realitzar un paviment natural de terra d’alta estabilització.
El sistema utilitzat ha estat el de TERRA SOLIDA, sistema amb la certificació Q d’alta qualitat, que garanteix una alta resistència a l’erosió i una llarga durada del paviment en bones condicions; tot mantenint un aspecte natural del camí.

Aquest sistema utilitza els àrids existents (terra i pedres) i els tritura, barreja de forma homogènia els lligams i additius naturals, es compacta i s’aplica un altre additiu en superfície per acabar.

El resultat és un paviment de terra que queda fortament conglomerada, resistent a les pluges i resistent al ús projectat, que evita i retarda la formació de forats, basses, fang, pols i nova vegetació durant anys.

Al mes de març de l’any 2018, la nostra empresa també va ser l’adjudicatària del tram nord, sent executades amb total èxit i donant solució a tota la problemàtica que aquest camí ral demandava. Amb aquestes dues actuacions el camí vell de Pau, tant en el seu tram sud, direcció a Palau, com al seu tram nord, direcció a Vilajuiga, restarà durant anys en perfectes condicions d’ús, garantint-se un paviment net, sente cap necessitat de manteniment.

 

Per més informació, contacti’ns