La Certificació Q dels sistemes TERRA SOLIDA i SAULO SOLID novament concedida, per sisè any consecutiu.

L’acurada aplicació dels protocols d’execució, per part dels nostres recursos humans, dels sistemes de pavimentació TERRA SOLIDA i SAULO SOLID han aconseguit novament, la concessió del certificat Q, a l’haver superat tots els requisits establerts en el procés d’auditoria realitzat per l’empresa certificadora.

 

 

En les auditories es van avaluar el seguiment,  el compliment del manual d’aplicació, el manteniment de la maquinaria, el seu calibratge i ajust, el històric d’assaigs de laboratori i la homogeneïtat dels seus resultats en les obres executades amb els sistemes SAULO SOLID i TERRA SOLIDA durant aquests darrers tres anys.

 

Agrair a tots els tècnics i clients que durant aquests 6 anys han confiat en les nostres tecnologies i reiterar el nostre compromís per seguir treballant, per continuar evolucionant i millorant en totes les àrees de l’empresa.